Merke- og planleggingsdager

Juli 2019

29.

Planleggingsdag

September 2019

10.

Foreldremøte

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Mai 2020

22.

Planleggingsdag

27.

Kanvas festivalen

Juni 2020

3.

Sommerfest

8.

Foreldremøte

11.-12.

Planleggingsdager