Merke- og planleggingsdager

Juli 2018

30.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.-19.

Planlegginsdager, Kanvas storsamling for ansatte

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Mai 2019

22.

Kanvasfestivalen

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

14.

Planleggingsdag