Merke- og planleggingsdager

Juli 2019

29.

Planleggingsdag

September 2019

10.

Foreldremøte

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Mai 2020

22.

Planleggingsdag

27.

Kanvasfestivalen

Juni 2020

3.

Sommerfest

8.

Foreldremøte for nye barn og overgangsbarn

11.-12.

Planleggingsdager

Juli 2020

6.-26.

Ferie

27.

Planleggingsdag