Merke- og planleggingsdager

August 2021

2.

Planleggingsdag

September 2021

20.-24.

Brannvernsuke

Oktober 2021

18.-22.

Internasjonal uke

18.-19.

Foreldresamtaler

Desember 2021

17.

Nissefest for barna i barnehage

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

Mars 2022

14.-8.

Foreldresamtaler

April 2022

6.

Påskefrokost

Mai 2022

3.

Vi markerer ID, muslimsk høytid

16.

17. mai markering

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

2.

Skolestarteravslutning

8.

Foreldremøte nye foreldre og for foreldre med overgangsbarn

16.-17.

Planleggingsdager