20200608 Foreldremøte for nye barn og overgangsbarn